Felelősséget kizáró nyilatkozat

Általános

A jelen felelőségkizárási nyilatkozatban (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) foglalt rendelkezések a Continent Utazási Iroda Bt. (Továbbiakban: Continent) jelen www.continent.hu webhelyére és a közösségi médián keresztül továbbított üzeneteinkre vonatkoznak. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a Nyilatkozatot.

A jelen webhely elérésekor vagy az azon keresztül közölt információ felhasználásakor Ön beleegyezik abba, hogy a jelen nyilatkozat rendelkezései Önre kötelező érvényűek legyenek. Amennyiben bármilyen ellentmondás állna fenn valamely konkrét termékre és szolgáltatásra vonatkozó kondíciók és feltételek illetve a jelen között, úgy az ilyen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó sajátos feltételek az irányadók.

A jelen weboldal használata

Az ezen a weblapon vagy azon keresztül szolgáltatott tájékoztatás nem helyettesítheti a bármilyen formában adott tanácsot. Az ezen tájékoztatás alapján hozott döntéseket Ön saját felelősségére és kockázatára hozhatja meg.

Bár a Continent igyekszik megbízhatónak tekintett forrásokból pontos, teljes és naprakész információt szolgáltatni, a Continent nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállást vagy szavatosságot arra vonatkozóan, hogy a jelen webhelyen vagy a szociális médián keresztül nyújtott tájékoztatás pontos, teljes és naprakész.

A Continent Magyarországról irányítja és tartja fenn ezt a webhelyet, és nem vállal felelősséget azért, hogy a webhelyen vagy azon keresztül szolgáltatott információ helytálló vagy más helyeken is használható. Ha Ön más helyszínről használja ezt a webhelyet, Ön viseli a felelősséget a vonatkozó helyi törvények betartásáért.

A Continent nem vállal felelősséget és nem szavatolja ezen webhely hiba- és megszakítás-mentes működését.

Tilos a jelen webhely olyan módon történő használata, amely akadályozhatja más Internet felhasználók számára annak használatát, veszélyezteti/veszélyeztetheti a weboldal működését, és/vagy érinti a webhelyen vagy azon keresztül szolgáltatott információt vagy az annak alapjául szolgáló szoftvert.

Harmadik féltől származó információ, termékek és szolgáltatások

Minden esetben, ahol a Continent hiperszöveges hivatkozásokat nyújt harmadik fél weboldalai felé, az ilyen hivatkozások nem tekinthetők az ilyen webhelyeken vagy azokon keresztül elérhető termékek vagy szolgáltatások jóváhagyásának a Continent által. Az ilyen hivatkozásokat Ön teljes mértékben a saját felelősségére használhatja és a Continent nem vállal sem felelősséget sem bármiféle kötelezettséget az ilyen webhelyek tartalmát, használhatóságát vagy rendelkezésre állását illetően. A Continent nem ellenőrizte az ilyen honlapokon közölt tartalom hitelességét, pontosságát, ésszerűségét vagy teljességét.

Szellemi tulajdon

A Continent vagy annak megfelelő tulajdonosa minden jogot fenntart (beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, valamint egyéb szellemi tulajdonjogot) a jelen weboldalon vagy azon keresztül szolgáltatott minden információ viszonylatában (beleértve minden szöveget, grafikákat, fényképeket, illusztrációkat, alkalmazásokat és emblémákat/logókat). Ön nem másolhatja le, töltheti le, teheti közzé, publikálhatja vagy reprodukálhatja a jelen webhelyen vagy a szociális médián bármely formában található információt a Continent előzetes írásbeli hozzájárulása vagy a megfelelő tulajdonos engedélye hiányában. Ezzel szemben saját személyes használatára kinyomtathatja és/vagy letöltheti a jelen webhelyen található információt.

Online kommunikáció

Előfordulhat, hogy az Ön által a Continent felé küldött e-mail üzenetek nem biztonságosak. A Continent azt javasolja Önnek, hogy ne küldjön bizalmas információt a Continent cégnek e-mailben. Ha mégis úgy dönt, hogy üzeneteket küld a Continent címére e-mailen keresztül, Ön elfogadja a kockázatot, hogy üzenetét egy harmadik fél lehallgatja, azzal visszaél és tartalmát módosítja.

A felelősség kizárása

Sem a Continent, sem az ügynökei vagy alvállalkozói nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, következményes, büntető jellegű vagy példamutató kárért, beleértve az elveszett nyereséget (még akkor sem, ha Continent céget értesítették annak lehetőségéről) beleértve, de nem kizárólagosan: (i) bármely hibát, vírust és bármely más, a weboldal eléréséhez vagy használatához szükséges bármely berendezésben vagy egyéb szoftverben hibát okozó üzemzavart, (ii) a jelen weboldalon vagy azon keresztül szolgáltatott információt, (iii)) a Continent-nek vagy az Ön számára továbbított információ lehallgatását, módosítását vagy azzal való visszaélést, (iv) a jelen weboldal működőképességének vagy elérhetőségének hiányát, (v) a jelen weboldallal való visszaéléseket, (vi) adatvesztést, ( vii) a weboldalon vagy a közösségi médián keresztül rendelkezésre bocsátott bármely szoftver letöltését vagy felhasználását, vagy (viii) harmadik feleknek az ezen weboldal használatával vagy a Continent által nyújtott információkkal kapcsolatban felmerülő kártérítési igényeit.

Alkalmazandó jog

Ezen webhely és a Nyilatkozat Magyarország jogszabályainak megfelelően szabályozott és értelmezendő. Jelen nyilatkozatból eredő vagy annak kapcsán felmerülő vitás kérdéseket Magyarország bíróságainak kell benyújtani, elismerve azok kizárólagos joghatóságát/illetékességét.

Módosítások

A Continent fenntartja magának a jogot, hogy a jelen weblapon vagy azon keresztül szolgáltatott információt bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa, beleértve ezen felelősségkizárási nyilatkozat feltételeit. Ajánlatos, hogy a jelen weblapon vagy azon keresztül szolgáltatott információ, beleértve ezen felelősségkizárási nyilatkozat feltételeinek változásait Ön rendszeresen áttekintse.